فکر کنم یکی از سخت ترین کارهای مجازی اینه که تو یه شبکه اجتماعی که همه همو می شناسند، اولین فیدت چی باشه. یه چی تو مایه های همون چی بپوشم خانماست. ترجیح میدم با همون سلام شروع کنم :)
علیکم السلام ‎· خانوم میم
هلو مای فرندز :) ‎· Dr.RoHo
ور آر کشکوله بانو ؟ :) ‎· Dr.RoHo
کشکوله بانو هنوز از کشف اینجا بی خبره؛ صداشو در نیار :)) @Dr.Roho ‎· كشكول
خب همین الان میرم بهشون خبر میدم :))) ‎· Dr.RoHo
@Dr.Roho الان که فکرشو می کنم می بینم حق السکوتت محفوظه ها ‎· كشكول
Salam ‎· Florette
علیک سلام خوش اومدی ‎· Mim Sin
@flormaah: سلام بر شیر پیشکسوت فرندفید :) ‎· كشكول
@mimsin: سلام حاج مهدی. مخلصم ‎· كشكول
پیشکسوت؟ کجو؟ چه شده؟ ‎· Florette
@flormaah سابقه داری دیگه. از قدمای فرندفید. میخاستم بگم شیر پیر فرفر، روم نشد :)) ‎· كشكول
من کمترین مشکل رو در این زمینه داشتم ‎· جوان ایرانی
@javanirani: شما کارت درسته :) ‎· كشكول
رودرواسی نکن، میگفتید شغال پیر ‎· Florette
@flormaah نه خب منظورم از پیر، پیر سنی نبود، بلکه منظورم این بود که تو فضای فرندفید پیش کسوت شده. ضمن اینکه میخاستم با شیر قافیه هم داشته باشه :) ‎· كشكول