همه چیش عین فرندفیده ها، فقط حیف که فیلتر نیست. اون هیجان استفاده از فیلترشکن رو نداره متاسفانه
دیر نیست هنوز ‎· خانوم میم
@saye: آره باید گزارشش رو اعلام کنیم :) ‎· كشكول