این سایت رو دیدین؟ کار دانشگاه زوریخه. عکستو می فرستی، بعد میزان خوشگل بودن قیافه ات رو مشخص می کنه http://howhot.io/
photo_2016-01-20_17-22-34.jpg
مال شما چند بود؟ ‎- NahL
@nahl خداییش از خودم یه عکس یهویی گرفتم و گذاشتم، نوشت نایس. حاضرم سندش رو هم منتشر کنم ‎- كشكول
جدي؟ پس حتما خرابه؛) بانو خوبن؟ دلمون براش تنگ شده ، بگيد ايشون هم بيان اينجا ‎- NahL
@nahl: چرا خراب؟ واسه شما هم مگه همین رو زد؟ :)) حنان هم خوبه. بذار یه کم خودم اینجا جوونی کنم، بعد بهش لو میدم ‎- كشكول
بمن گفت؛Hmm:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: آخی! روش نشده صریح بگه :)) ‎- كشكول