من همیشه عادت دارم (داشتم) به ارسال فید با کنترل + اینتر که الان اینجا کار نمی‌کنه هنوز
اینتر خالی کار میکنه ‎· Hadi.Yalin