من این استایل رو نصب کردم خیلی عالیه: https://userstyles.org/styles/123097/mokom-tahoma-ver-0-002
123097_after.jpeg.jpg
منم در صدر هستم، آفرین :)) ‎· مـِـهدی❆
یکم ایراد سی‌اس‌اسی داره، وقت کنم دستی بهش میکشم ‎· Behzad
آقا این کار دل بود، ایراد سی اس اس چیه:)) ‎· MortezaDalil