اینکه فوژان هنوز نیومده جای شکرش باقیه :))
این دومین فیدیه که در این رابطه میخونم :)))))) ‎· HΛMΞD PiANiST
:)) ‎· کاوشگر