اینکه فوژان هنوز نیومده جای شکرش باقیه :))
این دومین فیدیه که در این رابطه میخونم :)))))) ‎- HΛMΞD PiANiST
:)) ‎- کاوشگر