ولی قبول کنید که خیلی کنده اینجا. هر کاری می‌کنه دو ساعت طول می‌کشه تا اعمال بشه
داغونه ‎- MortezaDalil
مرتضا اعمال فشار کن :)) ‎- فوهاد صا.