ولی قبول کنید که خیلی کنده اینجا. هر کاری می‌کنه دو ساعت طول می‌کشه تا اعمال بشه
داغونه ‎· MortezaDalil
مرتضا اعمال فشار کن :)) ‎· فوهاد صا.