خب فکر کنم کم کم باید یه ابزاری بنویسیم که از فیدهای اینجا بکاپ بگیره :))