من این اسما رو اینجا می بینم نوستالژی توی خونم قلیان می کنه .
كي بودي؟:p ‎· Seety
@1seety1 همین کلیشه بودم :دی . ‎· کلیشــــــه