با نصب کردن این استایل ، فضای موکوم کاملا شبیه فرندفید میشه . لوگوی فرفر هم میاد : ) ‏ https://userstyles.org/styles/123109/mokum-tahoma
Untitled.png