دوتا کارتون بچگی رو کمک کنید پیدا کنم . یکی یه کبوترنامه بر بود (با اون سال 2005 ای اشتباه نشه) که کیفش رو کج مینداخت گردنش با دست شکسته نامه میبرد . یکی دیگه هم فیلم یه مردی بود که میرفت تو استودیو با کاغذ ماهی میساخت بعد یه کوسه ساخت کوسهه ماهی رو خورد
یکی دیگه هم یه کارتون بود شبکه 5 دهه هشتاد میذاشت یارو غوله که راه میرفت دون دونای روی پیرهنش هم با خودش راه میرفتن :))) ‎· Kenny
شخم ‎· Kenny
دهه 60؟ ‎· newcomer
اره ‎· Kenny