هان؟ :)
:))) ‎- مستانه
هین!!! ‎- مستانه
:))) ‎- khaki
تویی؟ :دی ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
ایول! ببین کی اینجاست! خوش اومدی خاکی جان :)))) ‎- همصدا
سلام تو زنده ای؟:))) ‎- Aliusha