ببین شوق فرندفید با من چه کرد که لپ تاپ روشن کردم اومدم این سایت رو باز کردم. این عکس آواتار خراب شده چرا عوض نمیشه پدسک؟