درگیر سطح پیچیدگی و زیبایی لوگوی سایتم. واقعا هم وطنان روسم غوغایی برپا کردن در گرافیک
آواتار بذار ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات