خواستیم بزنیم تو پر مارک زاکربرگ، تو زیرزمین خونمون این سایت رو نوشتیم :-)