ولی خب اینجا فقط شبیه فرندفیده. هیچ چیزی خود فرندفید نمیشه. سرعتش، دقتش، حتی استخرش آقا. استخرش :-(
میدونی چقدر کاربر یه باره سرازیر شد اینجا؟درست میشه.خوشحال باش از توییتر بهتره ‎- zlou
توییترم در معنا و مفهوم خودش خوبه بابا. شما اجباری اومدین توییتر بهتون نمیچسبه. من خودم فرزند توییترم ‎- Boycott
فرزند توییتر:)))) ‎- zlou
استخرش هم موجوده :)) هنوز ده نفر نیومده بودن که استخرش ایجاد شد :)) ‎- Spidermard
لینک استخر در جهان موازی برای ما رهروان راستین ارسال شد:)) مرجعیت قانون استخر همچنان پشت‌ی‌بان شماست =)) ‎- Boycott
چه دل خوني داري :)))))) بذار برسى داداش من بعد ‎- جيكو