حالا همه واس ما شدن سینه زن امنیت سایبر، همچین میگن امنیت اینجا زیر سواله که تو گویی قراره از اینجا انقلاب مخملی سرچشمه بگیره. بابا چارتا چسناله‌ست دیگه
والا بخدا ‎· sepidakkk
:-/ ‎· Boycott