من از اینکه در سایتی متعلق به کشور پهناورم روسیه هستم و دور تا دورم رو هموطنای روسم احاطه کردن حس بودن در خانه بهم دست داده. من با شلوارک میچرخم تو این سایت
ما با پیژامه ایم ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
بدم اکانتاتون رو ببندنا ‎- Boycott