اینکه ترتیب فیدها توی صفحه‌ پروفایل به خاطر لایک یا کامنت عوض میشه و به ترتیب زمان نیست خیلی بده
شخمه دیگه، فرفرم همین بود ‎· Hamid6
به به استاد بایکوت. سلام استاد :P ‎· Seety
@1seety1: به به استاد سیتی دامه برکاته ‎· Boycott