چی صدا کنی منو، من که از گل بهترم، کاشکی بد بودم عزیزم میشد از یادت برم. واااااااش، واش
بلا به دور :)) ‎- آرزو
خرس گنده ‎- mostafa
:)))) ‎- Mahyaa مه‌یا
@گیلداد: زیر یوغ استعمار جنوب کشور آب شدی گیلی ‎- Boycott
:))) ‎- mostafa
دو تا نوشابه خنك باز كن برا خودت ماشالا ماشالا خخخخخ ‎- جيكو