اگه من از پیشتون برم‌ شمعدونیاااا دق میکنن... واااااای واش
خدا وکیلی تو توییتر ازین کارا نمیکردی:)))) ‎- zlou
من جلوه شخصیت بودم در توییتر بابا ‎- Boycott
تو توییتر ازین کارا بکنی بده آخه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
تو توییتر همه به من میگفتن آقای نیما شما چقد آقایین اوووفینا ‎- Boycott