اگه من از پیشتون برم‌ شمعدونیاااا دق میکنن... واااااای واش
خدا وکیلی تو توییتر ازین کارا نمیکردی:)))) ‎· zlou
من جلوه شخصیت بودم در توییتر بابا ‎· Boycott
تو توییتر ازین کارا بکنی بده آخه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
تو توییتر همه به من میگفتن آقای نیما شما چقد آقایین اوووفینا ‎· Boycott