مشکل بزرگ فرفر برای من مشکل اوپس بود. توی فدورا لایک میکردم میگفت اوووووپس. با همت متخصصین توانمند داخلی کشور عزیزم روسیه این مشکل در نسخه‌ی کنونی شبه فرفر رفع شده