خانوم فریال در برنامه‌ی استیج من و تو آدم رو درگیر میکنه که به کجاش باس رای داد...
fery.jpg