خب بیاین حافظه‌تون رو تست کنم. کی بود که توی نوشتن هی کلمات انگلیسی مینداخت با هم اسکار میدیدیم من هی اداش رو در میاوردم؟
كي بود قرار شد آلمان برد زن بگيره ؟ :)))))) ‎· جيكو
گرفت که ‎· Boycott
اون که نیالا بود.جیکو جان ایشونم زن گرفت دوتا بچه هم داره:)) ‎· zlou
مریم!؟ ‎· جولیا پندلتون
نيما بود زدلو خانوم حافظت خراب شده برو حافظه بخر ‎· جيكو
جیکو خیلی خنگولی:)) ‎· zlou
به خدا داشتم از آمدن آسکرز دق میکردم بدون فرفر. اصن یه وعضی ‎· نیالا
تو خجالت نمیکشی اعتراف میکنی که ادای من و در می آوردی؟ دل ما رو باش به کیا بستست:( ‎· نیالا
=)) نیالا من تو رو تبدیل به یه کاراکتر حماسی کردم الآن همه دوستام میشناسنت. هلووووو تو یو =)))))) ‎· Boycott
هلو تو کلات برات دارم وایسا بچه جون:))) ‎· نیالا