به داییم زنگ زدم گفتم فندق پیدا کردم عروس. با احساساتت بازی میکنه. میخوای بگیرم برات؟ گفت دو کیلو بگیر. گفتم خیلی خوبه ها. گفت اگه خیلی خیلی خوبه دو کیلو و نیم بگیر:)) میخوام حجم کنس بودن رو بگم بهتون:))