اصلا نگران نباشید. به همتون گیر میدم. هیچکس از زیر تیغ برنده‌ی کامنتهای من جان به در نمیبره. هیچکس غریبی نکنه