شادی بخش محافل مجازیتون داره فندق میخوره با نون بربری داغ ^________^
پنیر چی؟ ‎- ♧♧♧
پنیر؟ ما مجردیم بابا ما بدبختیم این نون بربری هم فولان بهمون رسید ‎- Boycott