شادی بخش محافل مجازیتون داره فندق میخوره با نون بربری داغ ^________^
پنیر چی؟ ‎· ♧♧♧
پنیر؟ ما مجردیم بابا ما بدبختیم این نون بربری هم فولان بهمون رسید ‎· Boycott