حمل بر خودستایی و یا تشویش اذهان عمومی نباشه ولی همین خود من که بچه کف آرخانگلسکم، عمو ولادمیر پشتمه لابی های گسترده ای در روسیه دارم تا حالا جرات نکردم بدون فیلترشکن تو این سایت لاگین کنم. شما چطور دل به دریا زدین من نمیدونم