عمو ولادمیر تماس گرفت گفت کارتل واردات ودکا در ایران رو تاسیس کن
ودکا اسلامی نمیشه ؟ ‎· Mamad