خدایی اینجا ریل تایمش در مقابل فرندفید در حد پیکان در مقابل پورشه پانامرا فور اس تواین توربوئه
فکر میکنم بر میگرده به قدرت سرور و البته شاید چون برنامه نویسیش هم با فرفر فرق داره. چون یک علت خرید فرفر توسط فیسبوک همین ریل تایمش بود که قصد استفاده ازش رو در فیسبوک داشتن. ‎· Mamad