حالا همه هیچی، من نگران یورو ۲۰۱۶ بودم کجا برم بشینم به رقبای آلمان فحش بدم =))