آقام معتقده حالا که هرچی قناعت کنیم پول گاز تصاعدی میره بالا ۷۰۰-۸۰۰ تومن میاد، حداقل لذت ببریم. زین رو هرچی شومینه و بخاری بود روشن کرده و خانه‌ی پدری تبدیل شده به جزایر قناری