طوری شده است که آدم می‌آید میبیند همه آنها که روزگاری در فرندفید زیر فیدش بودند امروز در امریکا و اروپا سکنی گزیده‌اند. آری عزیزان من. هدف شوم بسته شدن فرندفید همین بود. تغییری در چینش جغرافیایی فرفریون :-| ( سخنان بایکوت در حال رمزگشایی دلایل حذف فرندفید در میان حلقه‌ی نزدیکان )
:)) همه رفتن خارج راست میگی ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
چقدر پخته و سنگین و رمز آلود میگی نیما جان :))) ما سواتمون زیر سیکله ها ! ساده تر هم بگو :))) ‎· Mamad
بروبچ شیفت شب :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@mamad: دیگه اینا از شایستگی‌های بنده ست ‎· Boycott