لحظه‌ی نهایی آن مرحوم در هوم فید من :((
Untitled.jpg
اسمایلی نواختن مارش عذا. ‎- mairyland
من درخواست چی بهت داده بودم؟ من که تا آخرین لحظات ساب داشتم تورو ! ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
من تو دایرکت بودم :(((( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اون گروه گروه خوبی بود =)) درخواست از این رومای تولد بود گمونم =)) ‎- Boycott