با این وضع سرعت من ترجیح میدم اسکار رو توی تلگرام ببینم. به همین ساحت مقدس. هی باس ریفرش کرد اینجا. اه اه اه
آخ نگو نگوو ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
آنلاین میبینی؟ پارسال انقد سخت بود بیخیال شدم کلا ‎· SaeedTheGiraffe ?
آره آنلاین میبینم دیگه. من حس ندارم بشینم، باس در حالت افقی باشم جلو تلوزیونم نمیشه :)) ‎· Boycott
loos nasho dige. ee:( ‎· نیالا
@نیالا: بیا میبرمت تلگرام خیلیم خوبه. یه جای با صفاییه:)) ‎· Boycott