مپ خستمه:-(
2016-01-20-02-59-01.png
راضیم ازت. ‎- mairyland
یه شات از تروپسات هم بده ‎- mairyland
من واقعا زیاد بازی نمیکنم سر وار فقط میرم اتک میزنم میام اونم تو تلگرام میگن نیما بیا :)) ‎- Boycott
اصلش همون واره. ‎- mairyland
iran's cavalier اسم کلنه لول ۸ برو ببین این نکبت با کیفیت اچ دی اسکرین میده :)) ‎- Boycott
لول ۷ آقااا ‎- Boycott
دقیقا بخوام بگم به اندازه مدت زمان ۴ شدن گولم و ۶ شدن جاینت و ۴ شدن هیلر و ۵ شدن هوگ اومدم تاون ۹! الانم آرچر داره ۶ میشه :)) ‎- Boycott
یافتمت. ول دان. ‎- mairyland
تو ی یوزر تان 10 هم داشتی فک کنماااا ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
مال من نبود واس اون دوست روسم بودم من بازی میکردم. کلنشون چند وقت پیش ده شد خودش فکر کنم الان لول ۱۸۰ اینا باس باشه. دخترم هست =)) ‎- Boycott
@l3oyc0tt: میگم خب ، ی چیزایی توییتر میذاشتی دنبال میکردمت ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™