من اصلا یکی از دلایلی که بانک سینا حساب دارم نه به خاطر کیفیت نداشته‌ی خدماتشه، بلکه به خاطر کیفیت بالای کاور کارت بانکیشه!!