نشستیم زندگینامه‌ی ایزی-ئی و دکتر دره و آیس کیوب رو هم در فیلم Straight Outta Compton دیدیم کلی هیپ هاپ قدیمی شنیدیم به فیض اکمل و اجمل رسیدیم