وقت لپتاپ خریدن ما سری گیم ایسوز پدر طول و عرض و وزن رو در آورده بود. بیا برو ببین چه سری گیمی زده. یه پا اولترا بوک. کمپانی نکبتی نابخرد