و برای اعتیاد گونه‌های مختلفی قرار دادیم که اگر در بندش شوید کلا ناکار شوید...
ووو.jpg-large.jpg
همه شون مث همن که ‎· خانوم میم
چه خوبن ‎· NahL
این همه تفاوت :|:| ‎· Boycott
همه شون گردن، زمینه ی تیره،بندچرمی مشکی ‎· خانوم میم
دیگه سلیقه ایه دیگه البته دوتا بند فلزی دارم خیلیم دوستشون دارم ولی اونا هم صفحشون تیره‌ست :)) ‎· Boycott
خیلیم گونه هاش متفاوت به نظر نمیاد :د ‎· Sanach
اسمایلی گوشت و گربه:)) ‎· Sanach
هر ساعتی داستان‌متفاوتی داره شما نمیدونین ‎· Boycott