و برای اعتیاد گونه‌های مختلفی قرار دادیم که اگر در بندش شوید کلا ناکار شوید...
ووو.jpg-large.jpg
همه شون مث همن که ‎- خانوم میم
چه خوبن ‎- NahL
این همه تفاوت :|:| ‎- Boycott
همه شون گردن، زمینه ی تیره،بندچرمی مشکی ‎- خانوم میم
دیگه سلیقه ایه دیگه البته دوتا بند فلزی دارم خیلیم دوستشون دارم ولی اونا هم صفحشون تیره‌ست :)) ‎- Boycott
خیلیم گونه هاش متفاوت به نظر نمیاد :د ‎- Sanach
اسمایلی گوشت و گربه:)) ‎- Sanach
هر ساعتی داستان‌متفاوتی داره شما نمیدونین ‎- Boycott