مادرم برام یه تک کت خرید تحت عنوان سورمه‌ای سیر، جدا از اینکه پول رو ریخت تو جوب و من آرنجم رو خم کنم کل درز و دالانش از هم گسسته میشه ز بس که مادرم به سایز من آگاهه، متاسفانه متوجه شدیم کلا بادمجونیه. حالا جلسه فوق العاده تشکیل دادیم تو خونه ببینیم آیا مادر ما کور رنگ بود به بابامون انداختنش یا بابامون کور رنگش کرد یا من کلا ناقصم بادمجونی میبینم؟ خیلی شرایط حساسیه پای ثبات یه خانواده وسطه
وزیر بهداشتم میخوام دعوت کنم به عنوان مرجع چشم پزشکی ایران اگه مشکلی هست همون فرمون شخص مشکل دار رو بزنه پشت وانت ببره درمون کنه. دیگه تو خانواده کوررنگ تحمل ندارم من داشته باشیم پسفردا تو محل بگن نیما اینا تو خانواده‌شون کور رنگ دارن خیلی واس ما افت داره :| ‎· Boycott
:))))) حالا به روشون نيار اي فرزند ناخلفِ ناسپاس ‎· ترانه لایف