رفیقم پسرش رو آورد پیش من، واقعا استعداد این بچه ضعیفه. دو ساعت کلمه‌ی الاغ رو براش هجی کردم آخر نتونست بگه
همین بچه رو یهو میبینی تو یک هنری فوق العاده با استعداده. مثلن نقاشی ! یا ... ‎· Mamad