دوستم توی گروه نوشته دیشب استیج رو دیدین؟ بچه‌ها گفتن نه. میگه مهم نیست ولی برین پاچه‌ی فریال رو ببینین=))