یه اخلاق بدی که دارم اینه که لج میکنم واس یه چیز. مثلا بهم بگن فلان چیز رو نخور روزی سه بار میرم میخورم. بگن رو فلان صندلی نشین اصلا زور باید رو همون صندلی بشینم. یا بگن با فلانی دوست نشو حتی اگه ازش خوشمم نیاد باس باهاش تیریپ بریزم. مادرم میگه در کودکی با پستونکم همین رفتار رو داشتم تا ازم میگرفتنش میخواستم، وقتی داشتمش نمیخواستم