فرد پیشرو در کلیه عرصه‌های علمی فرهنگی هنریتون پاش خواب رفته تکون نمیتونه بخوره