Avatar for l3oyc0tt
رفیق نمایشگاه دار ما پول رو با پارو بیل میزد نصف حواله‌های عباس آباد به اسم این بود رفت بعد ۸ سال دوس‌دختر دوس پسری خواستگاری زیدش بابای دختره نه گذاشت نه برداشت گفت من باید تحقیق کنم یه جوون ۳۴ ساله که پشتوانه مالی هم نداشت چطور به این ثروت رسیده؟ آیا حلاله؟ بعد ملت با بنز کرایه‌ای میرن زن بگیرن. رفیقای ما با پول خودشونم باس ۷ غول بکشن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10