قبلا آدم زاناکس میخورد میخوابید غم و غصه‌ها میپریدن تو ساعت خواب. الآن سومیه که در یک ساعت گذشته خوردم به هیچ عنوان جواب نمیده. روفیزم که نمیخوابونه، فقط دنیات رو محو میکنه
کجایی استاد؟ ‎· Seety
زیر سایه شما استااااد ‎· Boycott