آقام یه بار اومد همچون هر پدر دلسوزی که متوجه انحطاطات اخلاقی فرزندش شده نصیحتم کنه، همچون مردی که ژرمن شپرد خود را فرا میخواند صدام کرد گفت پسر بیا اینجا. منم دیدم فاز نصیحت برداشته منتظر بودم بگه برو چند قطعه چوبی چیزی بیار که به ناگه گفت ببین پسر، هر آدمی در جوونی لغزشهایی داشته، خلاصه جوونیه، منم گفتم دس خوش الآن میگه در و دافا رو بریز تو خونه امنیتش پای من که یهو ادامه داد ولی من گردن اون بچه رو میشکونم که یه جور جوونی کنه با آبروی من بازی شه! حالیت شد؟ آقا اصن رید تو فاز نصیحت قسمت پند آموزش اونجاش بود که من فهمیدم لغزش کردم باس برم بمیرم
زنده ای که هنوز پ :دی ‎· MaryaM
هنوز اقاش نفهمیده دچار لغزش شده یا شایدم فهمیده گفته اول هشدار بدم دفعه بعدی بکشم:)) ‎· zlou
ما اصن تو خانوادمون رسمه خیلی بد نصیحت میکنیم فرزندانمون رو. یه جور نصیحت میکنیم که اصن فرزند واشر سرسیلندر میسوزونه به ریب میفته. بابابزرگ خدابیامرزمم بابام رو یه بار یه نصیحت جدی کرد بابام کلا رفت پیش عموش زندگی کرد اینقد این نصیحت تو تار و پودش فرو رفته بود دیگه ‎· Boycott
ی لغزش کن اقات ببینه :))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چی میکشه پدرت از دستت :))) حتمن همش دعا میکنه ی پسر مثل خودت گیرت بیاد :))) ‎· Mamad
پدرم خیلی منو دوس داره فقط خجالتیه روش نمیشه بهم بگه ‎· Boycott