آحاد ملت رو در تلگرام بلاک کردم تقریبا. غیر از خودم و خدای خودم با کسی الآن مرتبط نیستم زاهد و پارسا شدم. میپره دپرس میشم، میندازم بالا میخوابم بیدار میشم شکوفا میشم تا بپره باز دپرس شم. بعد شما تا حالا ترکیب زاناکس و کلونازپام با سیگار پشت سیگار رو رفتین؟ اینقد خوبه. دست یه ور میره پا یه ور میره مغز یه ور میره. ولی میگن معتاد میکنه. من شدم گمونم
آخ آخ شل و لش شدن چ حالی میده :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™