به حدی ریش دارم که مصاحبه‌ی عقیدتی طالبان رو به سادگی با قیافه پاس میکنم. از حموم میام سشوار میکشم خشک شه. در این حد از خود دست برداشتم
ريش به آواتار منتظر ظهور مياد استاد ‎· Seety
ما دیگه چیزیمون به چیزی نمیاد استااااد سیتی. ستاره‌ی پر فروغ ما نیز خاموش شد ‎· Boycott
نمیشناسمت وگر نه میپرسیدم چِدِس عامو :/ ‎· Mamad
@mirzaie: دیگه زندگی هرکس فرازی داره و فرودی. ما تا اومدیم برسیم به فراز دیگه فرود خودشو بهمون رسوند و با سرعت داریم از اکسترمم نسبی به سمت مینیمم مطلق میریم ‎· Boycott
هل انت داعش ؟ :))))) فک کنم ریدم به دستور زبان عربی :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™